Jak se hemoroidy léčí?

Léčba hemoroidální nemoci probíhá ve dvou fázích.

Nejprve je to důkladné vyšetření, stanovení rozsahu onemocnění a zavedení určitých režimových opatření v podobě diety, úpravy vyprazdňovacích návyků, nasazení lokálních či celkových medikamentů.

V případě, že konzervativní léčba je nedostatečná, přistupujeme k chirurgickému zákroku. Podle typu operace se může jednat o zákrok ambulantní nebo vyžadující hospitalizaci.

Ambulantní zákroky při léčbě hemoroidů

Sklerotizace

Spočívá v aplikaci malého množství speciální látky injekčně do hemoroidu. Tato látka způsobí omezení průtoku krve a zmenšení či zánik hemoroidu. Metoda je vhodná pro I. stádium onemocnění. Jde o zcela bezbolestnou proceduru.

Barronova ligatura (tzv. gumičky)

Jde o celosvětově nejrozšířenější metodu ošetření hemoroidů ve stádiu II. a někdy III. stupně. Metoda spočívá v nasazení úzkého gumového kroužku na hemoroidální uzel, čímž dojde k jeho zaškrcení. Uzel odumře a během několika dní nepozorovaně odejde se stolicí. Někdy je tato metoda komplikována bolestmi a krvácením.
léčba hemeroidů

Fotokoagulace

Principem metody je koagulace (spálení) tkáně hemoroidálního uzlu infračerveným světlem. Metoda je určena pro hemoroidy 1.-2. stupně. Většinou se užívá v kombinaci s Barronovou ligaturou. Jde o nebolestivou metodu. Nevyžaduje pracovní neschopnost. Jediným omezením je velká fyzická námaha v den zákroku.

Zákroky za hospitalizace

 

H.A.L. – R.A.R.

Metoda HAL – RAR je operace, při které je v první fázi vytvořena za pomoci speciální sondy s čidlem ligace (podvázání) přívodných cév do hemoroidu, toto se nazývá HAL. Ve druhé fázi operace se za pomoci speciálního stehu zašijí prolabující hemoroidální uzly do míst, ze kterých se vyklenují. Tomu se říká RAR.

Tato procedura není ambulantně pro diskomfort a bolesti tolerována a musí se provést v narkóze za jednodenní hospitalizace.

Takto se dají operovat hemoroidy všech stádií, největší přínos má však tato metoda u III. a IV. stádia onemocnění.
Metoda je velice šetrná a zároveň dostatečně účinná. Pracovní neschopnost se pohybuje v řádu 1-2 týdnů.

operace - jednodenní chirurgie

Operace hemoroidů laserem – LHP

Velice účinná metoda určená pro 2.-3. stupeň onemocnění. Z několikamilimetrových nářezů u konečníku se do hemoroidálního uzlu zavede laserové vlákno a pomocí vysoké tepelné energie se ošetří cévky ve zvětšeném uzlu. Tím dojde k jeho zmenšení. Metoda se musí provést v krátkodobé narkóze za hospitalizace. Bolesti pooperačně jsou minimální a během několika dnů je možný návrat do plného pracovního režimu.

Operace dle Longa

Na našem pracovišti tuto metodu pro ošetření hemoroidů nepoužíváme. V ČR je tato metoda velice rozšířená, z našeho pohledu se však jedná o metodu překonanou, přinášející oproti LHP a HAL-RAR mnohé komplikace a pooperační bolesti.

Klasická operace

Je mnoho druhů klasických operačních zákroků na konečníku, které vedou k odstranění hemoroidů. Tyto operace jsou určeny zejména pro onemocnění IV. stadia, kde selžou ostatní metody. Takovéto ošetření si vyžádá 3-5 denní hospitalizaci a cca třítýdenní pracovní neschopnost.

Pro další informace týkající se ostatních zdravotních problémů navštivte naše domovské stránky medizen.cz